Představujeme vám kompletní volební program pro komunální volby v roce 2018

 

A/ Sociální věci

-          Po předchozím zavedení seniortaxi se budeme i dále zaměřovat na zlepšování životních podmínek seniorů a prosadíme službu tísňového volání 24 hodin denně pro Pečovatelskou službu Rakovník

-           Projektově připravíme rozšíření kapacity Pečovatelské služby

B/ Kultura

-          Zajistíme výstavbu knihovny a společenského centra na náměstí

-          Budeme podporovat akce, které spojují lidi různých zájmů (například Rakovnické cyklování, Prvorepublikový piknik, Rakovnické zahrádky a řada dalších)

C/  Sport

-          Vybudujeme halu s regulérními rozměry hrací plochy pro všechny halové sporty, provozované v Rakovníku

-          Navážeme na letos zahájenou rekonstrukci zimního stadionu, pokračovat budeme zejména celkovou úpravou šaten, sociálního zázemí, chodeb a střechy

-          Projektově připravíme vybudování nové tribuny na SK

D/  Doprava a parkování

-          Stejně aktivně jako dosud budeme spolupracovat se Středočeským krajem na přípravě výstavby obchvatu města a přivaděče od Lišan tak, aby vlastní stavba obchvatu mohla započít zhruba do 5 let

-          Po změně územního plánu vybudujeme záchytné parkoviště u nádraží s kapacitou minimálně 70 vozidel

-          Rozšíříme možnosti parkování na sídlišti V Lukách podél páteřní komunikace s nárůstem počtu parkovacích míst minimálně o 30

-          Projektově připravíme a vybudujeme další etapu revitalizace sídliště Bendovka

-          Zrealizujeme připravovanou revitalizaci ul.Spalova včetně navýšení parkovacích kapacit o 11 míst

-          Pro zajištění bezpečného pohybu dětí i rodičů zajistíme výstavbu chodníku před MŠ Průběžná

E/  Životní prostředí

-          Na Zátiší vybudujeme na veřejných prostranstvích podzemní zasakovací nádrže tak, abychom omezili riziko škod na majetku města i jiných subjektů v případě přívalových srážek. Projekt je již připraven.

-          Budeme pokračovat ve snaze zajistit vybudování stanice pro měření kvality ovzduší, a to ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví

F/ Školství

-           Po předchozí rekonstrukci střechy a opláštění budovy dokončíme opravy 1. ZŠ rekonstrukcí dvora a postupnými opravami chodeb

-          Budeme usilovat o získání dotace a poté vybudujeme v půdních prostorách 2. ZŠ nové učebny a poté zrealizujeme druhé patro šaten

-          Dokončíme úpravy 3. ZŠ tak, aby byla bezbariérovou školou, schopnou plnohodnotně zajišťovat výuku hendikepovaných žáků