Co se na billboardy nevešlo..... 

V této rubrice vám ve stručnosti přiblížíme naše kandidáty pro jednotlivé oblasti (jejich zaměstnání, kvalifikaci pro problematiku) a dodáme některé informace.

- Školství

Bilboard2

 Mgr.Bc.Ludvík Vožeh, MPA, ředitel Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Rakovník

Mgr.Petr Kounovský, DiS, učitel střední školy

Ing.Pavla Charvátová, DiS, vychovatelka DM

Nad rámec volebního programu chceme řešit:

-          Za nezbytné považujeme řešit systémově kromě oprav škol také problematiku družiny na 1. a 2. ZŠ. Připravujeme proto zadání studie na celkovou rekonstrukci a rozšíření prostor ve „vile“ v Diepoltově ulici. Tato lokalita je vhodná hned ze dvou důvodů. Předně umožňuje bezpečný pohyb dětí v přírodě, rodičům ale také umožňuje bezproblémové krátkodobé parkování při vyzvednutí dítěte, a to bezplatně.

-          Jsme si vědomi zcela nedostatečné kapacity šaten na 2. ZŠ. Chceme proto jít cestou jejich dostavby do vnitřního traktu školy.

-          Letos byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení a šatny v DDM, na rekonstrukci ale čeká i oplocení tohoto hojně využívaného objektu. Dalším objektem, který si zaslouží péči, je ZUŠ, kde zajistíme rekonstrukci vodorovných rozvodů.

 - Doprava  


Mgr.Dušan Godeša – jednatel Údržby městských komunikací Rakovník (dříve technik téže obchodní společnosti)

Antonín Vydra – řidič autobusu (ale také úspěšný sportovní fotograf)

Mgr.Luboš Doleček – cestmistr Krajské správy a údržby komunikací Stč.kraje

Budeme podporovat myšlenku vzniku městské autobusové linky, která by spojovala důležité body (nemocnice, nádraží, sídliště, obchodní domy atd.) bez nutnosti přestupů.

Ne, nebudeme vám slibovat parkovací domy. Zjišťovali jsme zkušenosti jinde a víme, že nejsou příliš používané (Slaný – investice 100 mil. Kč, využitelnost velmi malá, Beroun investice cca 100 mil. Kč, využitelnost zhruba 50%). Chceme proto budovat parkovací místa tam, kde je to možné a vhodné. Celkově navýšíme jejich stav o 110-140, v závislosti na rozsahu parkoviště u nádraží ČD.

Dokázali jsme se Středočeským krajem dohodnout postupné opravy krajských průtahů městem (v tomto volebním období zrealizována oprava ulic Malcova, Pražská, Tyršova až do Nádražní, Havlíčkova, úprava Sixtova nám.). Společně budeme pokračovat v úsecích Dukelských hrdinů směrem ke kasárnům, či Čs. legií.